❂❉ ประวัติ ❂❉

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4

IMG_3301

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางภัสรา  นามสกุล  ฐานวิเศษ

บ้านเลขที่ ๑๒๐  ถนนบำรุงเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๕๑ – ๕๔๔๔

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ – ๑๙๗๕ – ๐๙๒๕

โทรสาร ๐ – ๔๒๕๒ – ๐๙๕๔

E-mail : thphatsa@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศษ.บ. (ประถมศึกษา) สถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๓๒

ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) สถาบัน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๘

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู     วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ  ๒๗ ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s